Paula Teutscher · Driebergen
Integratieve Psychotherapie en AD(H)D-Coaching

Overgewicht-Coaching


Coaching helpt je bij een zelfonderzoek. De gesprekken hebben ten doel dat je jezelf beter leert kennen vanuit de onderliggende drijfveren, die - vaak zonder dat je het beseft- mede je lichaamsgewicht bepalen. Het gaan herkennen en eventueel herzien van vroegere aannames en innerlijke beslissingen kan een nuttig onderdeel zijn van dit proces. Het gaat dan niet rechtstrééks over dieet of afvallen.

Omgaan met ons lichaam kan in onze samenleving een ingewikkelde opgave zijn. Belangrijk daarin is het bewustzijn van en omgaan met verschillende aspecten in ons zelf.
Dat roept vragen op zoals:
  • Welke beslissing ligt er eigenlijk ten grondslag aan het besluit om iets aan je overgewicht te doen?
  • Wie in ons is het, die graag wil afvallen? Wat wil diegene bereiken? Ofwel, wat is er ‘verkeerd’ aan om dik te zijn? Verkeerd voor wíe in jezelf?
  • Wie in ons is het die dat af en toe saboteert? Wat wil diegene? Ofwel, wat is er ‘goed’ aan om dik te zijn? Goed voor wie in jezelf?
Soms blijken er bepaalde innerlijke emotionele patronen medebepalend te zijn voor je lichaamsgewicht.
Dat verschilt per persoon maar voor sommige mensen kan het bijvoorbeeld zó zijn:
  • Onbewust heb je ooit vroeger het besluit genomen om een veilig matrasje om je heen te creëren. Dat was misschien onder de omstandigheden van toen wijs. Maar nu kan het soms flink in de weg zitten en ontdek je misschien dat dát besluit achterhaald is.
  • Je hebt veel negatieve oordelen over jezelf, waardoor je jezelf vaak kwetst en onzeker maakt. Van de weeromstuit heb je hierdoor de neiging om onverschillig met jezelf om te gaan en je gezondheid en gewicht niet meer de moeite waard te vinden om voor te zorgen.
Kortom, ‘Overgewicht-Coaching’ kan helpen om bepaalde innerlijke motieven of obstakels op te helderen, waardoor je met een vernieuwde en verstevigde motivatie kunt gaan zorgen voor je eigen gezondheid.  

Een tweede functie die de coaching kan hebben is, dat het je wilsproces om afspraken met jezelf na te komen en vol te houden, kan verstevigen. Je coach is je supporter.

Een terugkerend onderdeel van de coaching zal zijn hoe het gaat met het uitvoeren van je plannen t.a.v. voedsel en beweging. Én, met het eventuele veroordelen van jezelf of andere dingen die je in jezelf wilt veranderen. Als het niet is gegaan zoals je je had voorgenomen zullen we steeds nagaan waardoor niet. En wat je nodig hebt om je plan wél te laten slagen. De valkuilen die je tegenkomt zullen steeds duidelijker en herkenbaarder worden, waardoor je ze beter kunt leren vermijden. 

Zo is het mogelijk om een proces van ‘willen afvallen’ te benutten en om te vormen tot een verrijkend innerlijk proces van persoonlijke groei en af te vallen op de koop toe. 
Powered by CMSimple - Inloggen