Paula Teutscher · Driebergen
Integratieve Psychotherapie en AD(H)D-Coaching

Voorbeelden van Crisis

♣  Burnout
Mensen met burnout verschijnselen komen in therapie om te gaan ontdekken welke innerlijke houding en welk gedrag geleid kan hebben tot deze uitputting. De patronen die tot burnout leiden, zoals slecht nee kunnen zeggen, slecht grenzen voelen of stellen, weinig contact voelen met je eigen lichaam, het anderen naar de zin willen maken, komen meestal voort uit onbewuste innerlijke drijfveren. Het ontdekken daarvan kan helpen om nieuwe houdingen in jezelf te gaan vinden en daarnaar te leven. De therapieperiode is ook een tijd van oefenen met een nieuwe aanpak, steeds onderzoeken wat er moeilijk aan is en wat het je geeft.

♣  Conflicten
    -in de werksfeer
    -in de familie
    -in de relatie
    -in jezelf
Het kan helpen om uit te zoeken wat conflicten, die op je weg komen te zeggen hebben over de rode draad in je leven, je eigen innerlijke onbewuste aannamen of over tegenstrijdige behoeften in jezelf. Vervolgens gaat het er natuurlijk om te bepalen hoe je met het conflict wilt omgaan en wat je in jezelf te ontwikkelen hebt om er zo mee om te gaan als je zou willen. Nieuwe stappen nemen in je situatie en daarbij steun en verheldering krijgen via het therapeutische proces is een vast onderdeel.

♣  Seksueel en/of emotioneel misbruik
Door een verleden met heftige traumatische gebeurtenissen ben je vaak innerlijk gevangen en onvrij. Door bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen de oude wonden weer zo geraakt worden dat je in een crisis raakt. Depressie, angsten, eetstoornissen of andere vormen van eenzaamheid kunnen aanleiding zijn om hulp te zoeken. Het therapeutische proces bij mensen met zo'n achtergrond, is, in mijn ervaring, een weg van steeds meer bevrijd raken uit de gebondenheid aan het verleden, onder meer door acceptatie en ontdekking van wat je zelf wilt in je leven. Daar je eigen vorm aan te geven maakt je meer tot stuurman op je schip.

♣  Beperkingen, handicaps en neurobiologische stoornissen, zoals AD(H)D
Een stoornis als AD(H)D kan leiden tot veel mislukkingen en teleurstellingen. Het kan maken dat je niet uit de verf komt. Het kan je een gevoel geven waardeloos te zijn. Het kan leiden tot depressieve gevoelens, wanhoop, isolement enz.
Mijn aanpak bestaat meestal uit 2 onderdelen:

  1. psychotherapie, d.w.z. hulp bij de emotionele kant, die gericht is op verwerking van wat er in je leven speelt of speelde. Ook onder ogen zien en accepteren van je kwetsbaarheid en beperkingen is dan een belangrijk thema. Door daarmee bezig te zijn begin je vaak ook jezelf beter te kennen, je eigen talenten, kracht en mogelijkheden te (her)ontdekken, te waarderen en te zien hoe je die in kunt zetten. Het therapieproces kan je leren om je eigen zelfbeeld bij te stellen en te gaan leven vanuit je oorspronkelijke heelheid.
  2. coaching, zie AD(H)D-coaching
          
    Deze 2 onderdelen lopen tijdens een consult meestal door elkaar.

 Dat, waar we alsmaar voor wegrennen bestaat uiteindelijk niet werkelijk, en dat, waar we ten diepste naar verlangen is feitelijk altijd al hier aanwezig.

Powered by CMSimple - Inloggen